Impresszum

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

ELEFÁNTTEHER Kft

Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.

Kapcsolattartási adatok: Kovács Béla

e-mail: elefantteher1@gmail.com

Telefonszám: +36 1 410 1117, +36 70 701 1064

Adószám: 24370754-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09173844,

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting BT

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Linkek:

A weboldalainkon előforduló linkek: a tulajdonos nem felelős más weboldalak tartalmáért, továbbá a más weboldalak tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

 

 

BIZTONSÁG

 

Minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megteszünk, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédjük.

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Felelősség korlátozása:

A látogatók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. A tulajdonos a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

 

VÁLTOZTATÁS JOGA

 

A tulajdonos fenntartja magának a weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A tulajdonos nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen.

 

 

JOGI NYILATKOZAT

 

Azzal, hogy látogatja az általunk üzemeltetett elefantteher.hu domain néven elérhető weboldalat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket.

Az elefantteher.hu domain néven elérhető weboldal, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk. Az elefantteher.hu bármely tartalmának megosztása, másolása csak forrás megjelöléssel és előzetes engedéllyel történhet,

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi Tájékoztatóban (link a tájékoztatóra) rögzítettek szerint kezeli.

 

PANASZKEZELÉS

 

Panaszait, észrevételeit az elefantteher1@gmail.com email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban felénk forduljon.  Elkötelezettek vagyunk a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti.
A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.